Kompletta markentreprenader

Helhetslösningar inom markentreprenad åt kommersiella beställare i Stockholm.

Volvo Maskin

Entreprenadtjänster

Vår erfarenhet och bredd är er styrka

Vi åtar oss markentreprenader och jobbar främst med kommersiella beställare inom fastighets & bostadsutveckling samt byggnadsentreprenörer.
Vi lägger stort värde i att arbeta professionellt, kostnadseffektivt och känner stor yrkesstolthet och passion för de projekt vi åtar oss.
I våra markentreprenader är vi gärna med redan i projekteringsstadiet fram till att en gjuten platta finns på plats och finplaneringen är genomförd.

Totalansvar för hela processen

Vi befriar projektledaren från samordningsproblem och ansvarsspridning genom att leverera en entreprenad som kan omfattas av följande moment

Avverkning & Grovschakt

Bortforsling
Flisning
Stubbrytning

Fin & Markplanering

Asfalt & Parkering
Marksten
Grönytor & Parker

Grundläggning

Sprängning
Pålning
Betong

VA-Arbeten

Vatten & Avlopp
Fjärrvärme
Fiber & El

Vi har ett ledningssystem som är certifierat enligt ISO standard.

ritningar

Kvalitet  9001

Vi tar oss an att utföra uppdrag inom givna tidsramar och tar ett totalt ansvar för entreprenaden och dess slutresultat.
Vi ska med vår kvalitetspolicy som guide alltid uppfylla eller överträffa våra kunders förväntan för att bygga långsiktiga relationer.
Kvalitetsledningssystemet skall ständigt förbättras samt vara enkelt, tydligt och anpassat för praktisk användning för att därigenom ständigt förbättra företaget. Självklart följer vi alla författningskrav och andra krav som berör oss.

Miljö 14001

Vår verksamhet innebär att vi gör ingrepp i miljön i olika omfattning beroende av projekt.
Vår målsättning är alltid att påverka så lite som det är möjligt, samt att alltid vara medvetna om miljöriskerna i varje enskilt projekt.
Vi ser till att alltid, i största möjliga mån, effektivisera transporter, återvinna material genom fältsortering och använda miljövänligt och hållbart material samt att vi självklart följer författningskrav , lagar och andra krav som berör oss. Vårt ledningsystem och miljöarbete skall ständigt förbättras.

Arbetsmiljö

Samtliga som jobbar i våra entreprenader ska trivas, vara friska från skador och sjukdomar för att kunna leverera tjänster enligt vår höga kravställning.
Vi jobbar aktivt med ett systematisk arbetsmiljöarbete för att förebygga olyckor och skador genom utbildning , skyddsronder och väl genomarbetade arbetsmiljöplaner för olika uppdrag.
Vi håller alltid arbetsplatsen ren och städad för att undvika fallolyckor och öka trivseln.

Har ni frågor? Ring 08 592 503 34

Affärsidé

På effektivaste sätt utföra högkvalitativa markentreprenader med fokus på kvalitet , miljö och inom budget & tidsram.

Vision

Skapa miljöer som människor kan trivas i och vara det självklara valet för samhällsbyggarna vid val av markentreprenör.

Värdegrund

Att alltid lyssna på våra kunder och föra en bra dialog, som innefattar, ärlighet, respekt och innovativt tänkande.

Byggmästareföreningen i Stockholm
ID06 Sigent AB

Kontakta Sigent AB

Är ni intresserade av vad vi kan göra för att underlätta ert projekt?
Fyll i formuläret så återkommer vi eller ring 08 592 503 34

Namn
Företag
Email
Telefon
Ämne
Meddelande