TOTALANSVAR FÖR HELA PROCESSEN

Helhetslösningar inom markentreprenad åt kommersiella beställare i Stockholm

På effektivaste sätt utföra högkvalitativa markentreprenader med fokus på kvalitet, miljö och inom budget & tidsram.

Skapa miljöer som människor kan trivas i och vara det självklara valet för samhällsbyggarna vid val av markentreprenör.

Att alltid lyssna på våra kunder och föra en bra dialog, som innefattar, ärlighet, respekt och innovativt tänkande.

 

Våra tjänster

Nedan följer ett urval på några av de tjänster vi kan erbjuda

Blue Print

Planering

Vi strävar alltid att vara involerad i tidigt skede så att du får en god planering för projektet.

constuction Worker

Grundläggning

En Grunds stabilisering av byggnaden skall utföras mycket noggrant.

avverk.jpg

Avverkning & röjning

Vi  hjälper våra partners oss med avverkning både maskinellt och manuellt.

spräng.jpg

Berg & jordschakt

Vi strävar alltid efter att effektivisera transporter för att värna om miljön och sänka kostnaderna i projekten.

.

va.jpg

VA-anläggning

VA-arbeten inkluderar allt från arbeten på huvudledningar under gator till ...

Cobble Road

Markplanering & utemiljö

Det omfattar bla grönytor , planteringar, marksten , asfalt, kantstenar , murar.

Blueprint

Styrdokument

Vi har rutiner i vårt ledningssystem som styr hur vi ska hantera och uppföra all dokumentation.

 

Miljö

Vi har ett ledningssystem som är certifierat enligt iso standard

Vi tar oss an att utföra uppdrag inom givna tidsramar och tar ett totalt ansvar för entreprenaden och dess slutresultat.

BI_Medlemsforetag (1).jpg
BF_Stockholm_SIGENT.png
ID06-Sigent.png
 

Referensprojekt

Här hittar in en urval av våra projekt

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER