Referensprojekt

Nedan hittar ni ett urval av våra projekt

Markentreprenad Enköping

Nyproduktion av hyresrätter i Enköping i nya området Älvdansen.


Status:

Pågående


Omfattning:

Avtagning , terrassering , Grundläggningsarbeten , VA

Markentreprenad Enköping

Nyproduktion av bostadsrätter , Projekt Norra Hamnen i Enköping


Status:

Pågående


Omfattning:

Jordschakt av underliggande garage

Markarbeten Knivsta

Nyproduktion av skola , radhus , lägenheter


Status:

Pågående


Omfattning:

Bergs/jordschakt , grundläggning , infra , VA , finplanering

Markentreprenad Sigtuna

Markentreprenad i Projekt Steninge Lejon utförs i det nyutvecklade området Steninge Slottsby


Status:

Pågående


Omfattning:

Jordschakt och grundschakt , yttre VA  , Finplanering 

Markentreprenad Täby

Projekt Täby Turf i området Täby Park FD galoppbanan,


Status:

Pågående


Omfattning:

Finplanering av innergård ovan garage

Markentreprenad Täby

Markjobb i projekt Täby station 1901


Status:

Pågående


Omfattning:

Berg/Jordschakt , grundläggning etc

Markentreprenad Nacka

Projektbeskrivning

Markentreprenad för kommande Flerbostadshus


Status

Pågående


Omfattning

2-3 våningar garage under mark

Markentreprenad Uppsala Rosendal Etapp 3

Projektbeskrivning

Markentreprenad för kommande Flerbostadshus


Status

Pågående


Omfattning

Rudbekia Kollektivboende

Markentreprenad Sigtuna

Projektbeskrivning

Nyexploatering av nytt villaområde

Infrastruktur, Grundläggning, Grov & finplanering


Status

Pågående


Omfattning:

Ny infrastruktur , Berg/jordschakt , grovplanering 

KV. Cykelkungen

Projektbeskrivning

Beläget i Östra Sala-backe etapp 1 Uppsala


Status

Avslutat


Markentreprenad Uppsala

Projektbeskrivning

Flerbostadshus

Östra Sala-backe etapp 2


Status

Pågående

Markentreprenad Väsby

Projektbeskrivning

Vård och boende Väsby Centrum


Status

Pågående

Markentreprenad Barkarby

Projektbeskrivning

Markentreprenad för kommande flerbostadshus


Status

Avslutat


Omfattning

11 000 m3 jordschackt

Kvartersmark 4800 m2

Markentreprenad Enköping

Projektbeskrivning

Markentreprenad för uppförande av hyresrätter i form av flerbostadshus om ca 100 lägenheter i Enköping.


Omfattning

4 000 m3 jordschackt

4 000 m2 hårdgjorda ytor

2 000 m2 byggnadsarea

7 600 m pålar


Status

Avslutat

Markentreprenad Upplands Väsby

Projektbeskrivning

Markentreprenad för uppförande av hyresrätter i form av flerbostadshus


Omfattning

10 000 m3 jordschakt

4 000 m3 bergschakt

2 000 m2 byggnadsarea


Status

Avslutat

Markentreprenad Uppsala

Projektbeskrivning
Berg & jordschakt inför nytt kvarter


Omfattning
Avverkning 4 000 m2

Jordschakt 3 000 m3

Bergschakt 4 500 m3

Grundläggning+källare 2 100 m2


Status:

Avslutat


Infrastrukturarbeten Sigtuna

Projektbeskrivning
VA-arbeten

Omfattning
3 600 meter Totallängd
1 800 meter Självfall
750 meter schaktfri förläggning
300 st Stumsvetsskarvar


Status:

Avslutat

Markentreprenad Enköping

Projektbeskrivning
Markentreprenad för kommande Flerbostadshus


Omfattning
Kvartersmark 4 800 m2


Status

Avslutat