Täby station

Bergschakt samt grundläggning

Projekt: Täby station 1901
Datum: 2021-04-29 10:51