Entreprenadtjänster

FÖRÄDLING FRÅN RÅMARK TILL FÄRDIG UTEMILJÖ

Med oss som partner så levererar vi alltid vad som avtalats

SIGENT AB erbjuder en rad olika markarbeten.

Vi utför markentreprenad med säte i Arlandastad ,norra stockholm och är mestadels verksamma i Sigtuna  och grannkommunerna upplands-väsby ,upplands-bro , sollentuna , vallentuna , knivsta , Täby och Järfälla.

Vi utför generalentreprenader, utförandeentreprenader och samverkansentreprenader.

Med oss som totalentreprenör för ditt markprojekt slipper du som kund hantera kontakter med olika underentreprenörer, långa väntetider och dyra påslag. Du får även en samlad garanti och försäkring.

Nedan följer ett urval på några av de tjänster vi kan erbjuda. Om det är någon annan tjänst ni är intresserad av eller om ni bara vill veta mer, kontakta oss gärna

Planering

Receptet för en lyckad entreprenad är enligt oss en god planering av projektet , därför strävar vi alltid att vara involerad i tidigt skede.

Vi på Sigent är ert självklara val när det kommer till att planera arbetet och använda vår erfarenhet för att guida

er till rätt tillvägagångssätt och lösning för det resultat ni ämnar uppnå. Så tveka inte att kontakta oss redan vid planeringsstadiet på ett arbete så ser vi till att allt kommer med i beräkningarna och utförs på rätt sätt.

Grundläggning

En Grunds stabilisering av byggnaden är en av dess viktigaste funktioner och måste därför utföras mycket noggrant.

En stor faktor för grunden är markförhållanden och beroende på vilken jordart som finns på plats måste man närma sig detta arbete på olika sätt. Vi ser till att ni får en rejäl grund som uppfyller alla krav.

Avverkning & Röjning

Med goda kontakter inom skogsbranschen så hjälper våra partners oss med avverkning både maskinellt och manuellt. Detta bortforslas för flisning eller sågning.

 
 
 
 

Berg & Jordschakt

Masshantering i form av jord och bergschakt är vanligt förekommande i våra entreprenader. Vi strävar alltid efter att effektivisera transporter för att värna om miljön och sänka kostnaderna i projekten.

I stockholmsregionen hanterar vi ofta olika typer av jordarter bla blålera , morän , grusåsar , berg.
Sprängning är en metod som används för att kunna förbereda områden med berggrund för markarbeten. Sigent har kontakter med auktoriserade bergsprängare som kan fixa dessa jobb.

VA-Anläggning

Vatten , Avlopp , Dagvatten förekommer nästan alltid i våra entreprenader.

VA-arbeten inkluderar allt från arbeten på huvudledningar under gator till service på ledningar på tomtmark.

Dagvatten blir allt vanligare att det omhändertas internt iform av perkolation och fördröjningsmagasin.

Berg & Jordschakt

Masshantering i form av jord och bergschakt är vanligt förekommande i våra entreprenader. Vi strävar alltid efter att effektivisera transporter för att värna om miljön och sänka kostnaderna i projekten.

I stockholmsregionen hanterar vi ofta olika typer av jordarter bla blålera , morän , grusåsar , berg.
Sprängning är en metod som används för att kunna förbereda områden med berggrund för markarbeten. Sigent har kontakter med auktoriserade bergsprängare som kan fixa dessa jobb.

Markplanering & Utemiljö

Utemiljön skapas i slutet av projektet , det omfattar bla grönytor , planteringar, marksten , asfalt ,kantstenar , murar.

Styrdokument

Dokumentation är viktigt , vi har rutiner i vårt ledningssystem som styr hur vi ska hantera och uppföra all dokumentation.

Egenkontroller , Arbetsmiljöplan , Skyddsronder m.m

 
 
 
 
 

Kontakta oss

08 592 503 34   |   info@sigent.se

SIGENT AB

08 592 503 34

Generatorgatan 26, Arlandastad

info@sigent.se

SIGILL

SOCIALA MEDIER

  • Grey Facebook Icon
  • Grey G+ Icon
  • Grey LinkedIn Icon

Gratis skiss på din hemsida? Testa Weblify.se