Refensprojekt

VÅRA PROJEKT

Här hittar ni en urval av våra projekt

sit plan1.jpg

Markentreprenad Sigtuna

Nyexploatering av nytt villaområde

Infrastruktur ,Grundläggning, Grov & finplanering

Status:pågående

Kv.Cykelkungen

Beläget i Östra Sala-backe etapp 1

Uppsala

Status: Pågående

Markentreprenad Uppsala

Flerbostadshus 

Östra Sala-Backe etapp 2

Status:Pågående

Markentreprenad Väsby

Vård och boende Väsby Centrum

Status:Pågående

Markentreprenad Enköping

Projektbeskrivning

Markentreprenad för uppförande av hyresrätter i form av flerbostadshus om ca 100 lägenheter i Enköping.

Omfattning

4 000 kubikmeter Jordschakt
4 000 kvadratmeter Hårdgjorda ytor
2 000 kvadratmeter Byggnadsarea
7 600 meter  Pålar

Status:

Avslutat

Projektledare

Kim Blomberg

0705920131

Markentreprenad Barkarby

Projektbeskrivning

Markentreprenad för kommande Flerbostadshus

Status:

Pågående

Omfattning

11 000 M3 Jordschakt 

Kvartersmark 4 800 m2

Markentreprenad Upplands-Väsby

Projektbeskrivning

Markentreprenad för uppförande av hyresrätter i form av flerbostadshus.

Omfattning

10 000 kubikmeter Jordschakt
4 000 kubikmeter Bergschakt
2 000 kvadratmeter Byggnadsarea

Status:

Avslutat

Projektledare

Kim Blomberg

0705920131

 

Infrastrukturarbeten Sigtuna

Projektbeskrivning

VA arbeten

Status:

Avslutat

Omfattning

3 600 meter Totallängd
1 800 meter Självfall
750 meter schaktfri förläggning
300 st Stumsvetsskarvar

Markentreprenad Uppsala

Projektbeskrivning

Berg & jordschakt inför nytt kvarter

Status:

Avslutat

Omfattning

Avverkning 4000m2

Jordschakt 3 500M3

Bergschakt 4 500 M3

Grundläggning+källare 2100 M2

Markentreprenad Enköping

Projektbeskrivning

Markentreprenad för kommande Flerbostadshus

Status:

Avslutat

Omfattning

Kvartersmark 4 800 m2

Markentreprenad Nacka

Projektbeskrivning

Markentreprenad för kommande Flerbostadshus

Status:

Pågående

Omfattning

2-3 våningar garage under mark

Markentreprenad Uppsala Rosendal Etapp 3

Projektbeskrivning

Markentreprenad för kommande Flerbostadshus

Status:

Pågående

Omfattning

Rudbekia Kollektivboende